Koristimo kolačiće kako bismo Vam omogućili najbolje iskustvo na našem sajtu. Razgledanjem naše stranice prihvatate upotrebu kolačića.
Dozvoli upotrebu kolačića Isključi kolačiće
Naša politika o kolačićima
Dozvoli upotrebu kolačića za bolje iskustvo Dozvoli upotrebu kolačića Naša politika o kolačićima

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Sakupili smo najčešća pitanja za vas, kako biste brzo mogli da pronađete pravi odgovor u vezi sa našim proizvodima.
Ako imate dodatna pitanja, kontaktirajte nas.

Baterije
DA LI STARE I NOVE BATERIJE MOGU DA SE KORISTE U ISTOM UREĐAJU?
Ne. Nikada nemojte koristiti istovremeno stare i nove baterije u jednom uređaju - može doći do curenja baterija. Zamenite sve baterije jednog uređaja u isto vreme.

ZAŠTO NE TREBA KORISTITI STARE I NOVE BATERIJE U ISTOM UREĐAJU?
Performanse uređaja koji se energijom napaja iz baterija zavise od najslabije baterije od svih ubačenih u uređaj. Jedna stara ili slaba baterija može da dovede do slabog funkcionisanja uređaja, čak iako su sve ostale baterije potpuno napunjene.
DA LI SE MOGU KORISTITI BATERIJE RAZLIČITIH TIPOVA U ISTOM UREĐAJU?
Ne. Nikada nemojte koristiti različite tipove baterija - alkalne, obične ili punjive - u istom uređaju. Može doći do curenja baterija.
DA LI UREĐAJ TREBA SKLADIŠTITI NA DUŽE VREME ZAJEDNO SA BATERIJAMA?
Ne. Baterije treba izvaditi iz uređaja, pre nego što ga uskladištite na duži vremenski period.
KADA TREBA DA IZVADIM BATERIJE IZ MOG UREĐAJA?
Baterije treba izvaditi iz uređaja/aparata:

    • kada ne planirate korišćenje uređaja u sledećih nekoliko meseci
    • kada su baterije istrošene (da se izbegne šteta od mogućeg curenja baterija)
    • kada se uređaj napaja iz kućne električne mreže (AC 110-240V)


KAKO HLADNOĆA UTIČE NA BATERIJE?
Baterije ne mogu da daju predviđeni količinu energije kada su previše hladne. Možda ste zapazili da baterijska lampa koju držite u kolima emituje slabiju svetlost tokom zime. Ostavite baterije da se zagreju na normalnu temperaturu i onda probajte kako rade, pre nego što se odlučite da menjate baterije.
KAKO BATERIJA RADI?
Baterije izgledaju jednostavno, ali oslobađanje uskladištene energije je komplikovan proces. Električna struja u vidu elektrona započinje tok u spoljašnjem kolu kada se uređaj - npr, sijalica - uključi. U tom trenutku, materijal od kog je napravljena anoda, cink, emituje dva elektrona po atomu u procesu znanom kao oksidacija, ostavljajući za sobom nestabilne jone cinka. Kada elektroni obave svoj posao napajajući sijalicu, vraćaju se u ćeliju preko katode, gde se spajaju sa aktivnim elementom, mangan-dioksidom, u procesu znanom kao redukcija. Kombinovani procesi oksidacije i redukcije se ne mogu odigrati ako nema načina da se elektroni prenesu nazad do anode, ujednačavajući unutrašnji tok struje.
Ovaj proces je omogućen kretanjem negativno naelektrisanih jona hidroksida u vodenom rastvoru, koji se zove elektrolit. Svaki elektron koji dođe do katode reaguje sa mangan-dioksidom i stvara MnOO-. Tada MnOO- reaguje sa vodom iz elektrolita. Pri tome se voda razlaže i otpušta hidroksilne jone u elektrolit i jone vodonika, koji u kombinaciji sa MnOO- stvaraju MnOOH. Unutrašnje kolo je zatvoreno kada hidroksilni joni, stvoreni ovom reakcijom na katodi, otputuju do anode u formi jonske struje.
Tada se  hidroksilni joni kombinuju sa nestabilnim jonima cinka, koji su stvoreni na anodi kada su elektroni otpušteni u spoljno kolo. Tako se dobija cink-oksid i voda. Ovaj proces zatvara kolo (što je neophodno za konstanti tok električne energije) i napaja vašu lampu.
ŠTA SE NALAZI UNUTAR BATERIJE?
Precizno govoreći, baterija predstavlja rezultat elektrohemijskog procesa koji konvertuje uskladištenu hemijku energiju u električnu. Proces se odvija između anode, katode i elektrolita, to su tri glavna dela baterije. Anoda je najčešće od metala, katoda je od metalnog oksida, a elektrolit je rastvor koji omogućava kretanje jona. U zavisnosti od tipa baterije, rastvor može biti alkalni, cink-vazduh, cink-ugljenik, itd, u primarnim baterijama. Rastvor može biti nikl-metal- hidrid (NiMH) ili nikl-kadmijum (NiCd) u punjivim baterijama.
KO JE IZUMEO BATERIJU?
Italijanski fizičar Alesandro Volta je izumeo prvu elektrohemijsku ćeliju. Naziv „baterija“ je nastao Američki pronalazač Bendžamin Frenklin tim imenom opisuje skup elektrohemijskih ćelija, koje zajedno rade. Na Univerzitetu u Bolonji Luiđi Galvani je otkrio da mišić žabe reaguje u kontaktu sa metalnim objektom, 1792. godine. Taj fenomen je postao poznat kao „životinjski elektricitet“. Nadahnut ovim eksperimentima Volta pokreće seriju testova, gde koristi cink, olovo, kalaj i gvožđe kao pozitivne ploče (katode) i bakar, srebro, zlato i grafit ko negativne ploče (anode) i tako dolazi do izuma prve baterije, poznate i kao „Voltin stub“ 1800. godine.
KAKO DA IZABEREM ODGOVARAJUĆU VARTA ALKALNU BATERIJU?
Veliki izbor komplikuje pronalaženje odgovarajuće baterije. VARTA asortiman baterija treba da vam olakša izbor.
Postoje dve vrste VARTA baterija: alkalne (primarne) i punjive (NiMH) baterije. VARTA alkalne baterije spadaju u red primarnih baterija, koje se ne pune. Precizno govoreći, primarne baterije su u prednosti kada je potrebno skladištiti ih u dužem vremenskom periodu. VARTA asortiman alkalnih baterija nudi različite proizvode specifičnih karakteristika, koje najbolje odgovaraju svim vašim potrebama.

• VARTA LONGLIFE Max Power baterije pružaju odgovarajuću i preciznu količinu energije za vaše digitalne uređaje, kao što su digitalne kamere ili aparati za merenje krvnog pritiska.
• VARTA LONGLIFE Power baterije daju dovoljno energije za napajanje uređaja sa velikom potrošnjom, kao što su igračke napajane baterijama ili baterijske lampe.
• VARTA LONGLIFE baterije su se odlične za napajanje potrošača sa konstantnom, ali malom potrošnjom energije, kao što su daljinski upravljači ili zidni satovi.
• VARTA ULTRA Litijum baterije su savršeno rešenje za energetski zahtevne potrošače, kao što su digitalne kamere, bežične radio stanice ili uređaji za detekciju dima i odlično se ponašaju na niskim temperaturama.

Pored svega, mi smo vam obezbedili najbolju informativnu opciju, jer koristimo piktograme, koji služe da vam olakšaju izbor. I zato, ne ustežite se, neka vam vodič pri izboru budu piktogrami!

KAKO SE BATERIJE RECIKLIRAJU?
Kada baterije više nisu za upotrebu, potrebno je da se recikliraju. Većina baterija može da se reciklira.
Alkalne baterije se recikliraju u industriji metala, da bi se iz njih izdvojili gvožđe, cink, mangani gvožđa, itd. Iz NiCD/NiMH baterija se izdvajaju kadmijum i nikl. Iz Li-jon baterija se pri reciklaži izdvaja kobalt, a iz dugmastih baterija se izdvaja živa.
EU je 2006. godine donela „Direktivu o baterijama“, u kojoj je jedan od ciljeva veća stopa recikliranja baterija. Danas se reciklira oko 70% prikupljenih baterija u evropskim pogonima za reciklažu. Ova stopa će se povećavati tokom narednih godina.

ŠTA DA RADIM SA MOJIM ISTROŠENIM I OŠTEĆENIM ALKALNIM BATERIJAMA?
Istrošene i oštećene baterije treba odneti na mesta gde ih prikupljaju, kao što su prodavnice elektronske opreme, supermarketi ili šoping centri. Nikada ne bacajte baterije u vatru, jer može doći do eksplozije.
GDE TREBA ČUVATI BATERIJE?
Baterije treba skladištiti na suvom mestu sa umerenom temperaturom. Izbegavajte ekstremne temperature, jer one mogu značajno umanjiti performanse baterija. Čuvajte baterije u originalnim pakovanjima do upotrebe.

ZAŠTO SMO PROMENILI NAZIVE?
Iz naših kvalitativnih istraživanja smo shvatili da raniji nazivi (Longlife, High Energy i Max Tech) nisu dovoljno uputni.
Baterije sa najsnažnijim imenom - Longlife, imaju najslabije performanse u poređenju sa ostale dve strateške linije baterija.
A tu su i stalno prisutne dve karakteristike onoga što potrošači žele da dobiju: to su dugotrajnost i snaga.
Raniji nazivi High Energy i Max Tech nisu ukazivali na prednost dugotrajnosti.
Tri nova naziva (LONGLIFE, LONGLIFE Power i LONGLIFE Max Power) se vezuju za obe karakteristike, i za dugotrajnost i  za snagu, kod sva tri tipa baterija.
Istraživanja su jasno potvrdila da su nova imena bolja i jasnija.
ŠTA JE PROMENJENO U POGLEDU PERFORMANSI I ZAŠTO?
Trenutna tržišna kretanja pokazuju smanjenje važnosti upotrebe baterija u snažnim potrošačima energije (npr, digitalne kamere ili foto rasveta) i povećanje važnosti za upotrebu baterija u slabim potrošačima energije, kao što su prenosni audio uređaji, daljinski upravljači ili LED baterijske lampe. Da bi smo ispratili ova kretanja, promenili smo unutrašnju konstrukciju naših baterija i to kombinovali sa poboljšanim materijalima i formulama. Naši vrhunski proizvodi garantuju najviše performanse i napredak pri korišćenju u slabim potrošačima energije.
Punjive baterije
KOLIKO PUTA MOGU DA NAPUNIM MOJE VARTA PUNJIVE NiMH BATERIJE?
VARTA punjive baterije se mogu puniti stotinama puta! Zbog toga korišćenje VARTA punjivih baterija može značajno da doprinese uštedi troškova u poređenju sa korišćenjem alkalnih baterija.
KOLIKO PUTA MOGU DA NAPUNIM MOJE VARTA RECHARGE ACCU ENDLESS BATERIJE?
VARTA RECHARGE ACCU Endless baterije predstavljaju gotovo neograničen izvor energije i mogu biti napunjene do 3500 puta (prema AAA 550mAh i AA 1000 mAh modelima).

DA LI SU VARTA PUNJIVE NiMH BATERIJE DOSTUPNE U SVIM VELIČINAMA?
Da. VARTA punjive baterije su dostupne u AA, AAA, C, D, i 9V veličinama.

DA LI VARTA NiMH BATERIJE TREBA DA BUDU POTPUNO ISPRAŽNJENE PRE PONOVNOG PUNJENJA?
Ne. VARTA punjive NiMH baterije nemaju tipičan „efekat pamćenja“. Uz odgovarajući punjač, mogu biti napunjene bilo kada, bez uticaja na performanse ili rok trajanja baterije.

DA LI VARTA NiMH BATERIJE MOGU DA SE KORISTE U UREĐAJIMA KOJI RADE SA ALKALNIM BATERIJAMA?
Da, možete koristiti NiMH baterije odgovarajuće veličine u bilo kom uređaju koji koristi alkalne baterije. Na primer, ako za vaš uređaj koristite alkalne AA baterije, možete koristiti i NiMH AA baterije.

DA LI NOVE VARTA NiMH BATERIJE TREBA DA SE „FORMIRAJU“ PRE UPOTREBE?
Ne. VARTA RECHARGE ACCU Endless, RECHARGE ACCU Power i RECHARGE ACCU Recycled baterije su spremne za upotrebu, što znači da ih možete koristiti čim ih otpakujete.

DA LI VARTA NiMH BATERIJE TREBA DA SE PUNE VARTA PUNJAČEM?
Ne, sve VARTA punjive baterije se mogu puniti bilo kojim punjačem odgovarajućih karakteristika. Ipak, preporučuje se upotreba VARTA punjača.

PUNJIVE BATERIJE SE ZAGREVAJU TOKOM PUNJENJA. DA LI JE TO NORMALNO?
U zavisnosti od jačine struje, punjive baterije će se zagrevati tokom, a najviše na kraju procesa punjenja. To je normalno i nema razloga za brigu. Ipak, ako punjive baterije postanu previše vruće ili počnu da se prave mehurići na etiketi baterije, to je znak da je previše napunjena. To se može desiti pri korišćenju jednostavnih punjača, koji nemaju ugrađenu zaštitu za ovakve slučajeve. U tom slučaju, treba da prekinete punjenje i proverite uslove i vreme punjenja baterije, kao i da pročitate informacije iz uputstva za upotrebu.

U ČEMU JE RAZLIKA IZMEĐU VARTA PUNJIVIH NiMH GRUPA BATERIJA: RECHARGE ACCU ENDLESS, RECHARGE ACCU POWER AND RECHARGE ACCU RECYCLED?
VARTA RECHARGE ACCU Endless su naše vrhunske baterije, sa najvećim brojem mogućih ponovnih punjenja i sa veoma dugim rokom skladištenja za napunjene baterije.
VARTA RECHARGE ACCU Recycled su izrađene sa 11% recikliranih materijala, bez uticaja na performanse. Dostupne su u najtraženijim AA i AAA veličinama. A VARTA RECHARGE ACCU Power je najveća grupa baterija, jer se izrađuje u veličinama i kapacitetima za svaku potrebu.

Punjači
DA LI JE BRZO PUNJENJE ŠTETNO ZA MOJU PUNJIVU BATERIJU?
Ne. Punjenje traje  od 15 minuta do 2 sata sa punjačem za brzo punjenje, za razliku od punjenja koje traje 10 sati sa običnim punjačem. Jača struja punjenja punjača za brzo punjenje zahteva naročito pouzdan sistem za prekid punjenja kada je baterija potpuno napunjena.
ŠTA TREBA UZETI U OBZIR PRILIKOM PUNJENJA PUNJIVIH BATERIJA?
Punjive baterije, uopšteno rečeno, mogu biti punjene uz pomoć bilo kojeg odgovarajućeg punjača. Samo je važno voditi računa da se punjive baterije ne prepune. To znači da punjači sa većom strujom punjenja moraju preciznije da reaguju (da prekinu proces) kada je baterija napunjena. Obavezno treba pročitati informacije iz korisničkog uputstva.
KAKVI PUNJAČI POSTOJE I KAKVE SU RAZLIKE MEĐU NJIMA?
Postoje tri vrste punjača:

Punjači bez zaštite: Ovakvi punjači obično imaju veoma malu jačinu struje punjeja. Vreme punjenja propisano u korisničkom uputstvu se mora pratiti i korisnik mora ručno da prekine punjenje. Nema prevelikog rizika od prepunjavanja baterije, ako se obrati pažnja na vreme punjenja.

Punjači sa ugrađenim tajmerom (vremenski prekidač): Kod ovih punjača struja za punjenje je nešto jača nego kod punjača bez zaštite. I kod njih se vreme punjenja mora pratiti. Tajmer samo delimično može samostalno da se koristi (samo ako je vreme isključivanja tajmera skoro jednako vremenu potrebnom za punjenje punjive baterije). U svim drugim slučajevima tajmer služi za nužno isključivanje (imajte u vidu da se tajmer resetuje kad se isključi iz struje i ponovo priključi). Prepunjavanje punjive baterije je moguće ako se ne vodi računa o vremenu potrebnom za punjenje. Ako vreme punjenja baterije nije navedeno ili je neprecizno, možete ga izračunati prostom jednačinom (pogledajte ispod).

Punjači sa ugrađenom elektronikom za kontrolu i prekid punjenja (npr, Minus delta V, delta Pik, senzor temperature):  Ovi punjači imaju elektronsko nadgledanje procesa punjenja. Jačina struje punjenja može biti veoma velika, što može smanjiti vreme punjenja na manje od sat vremena. Kvalitet elektronskog prekidača ovde igra važnu ulogu. Što je jača struja punjenja, proces punjenja mora preciznije da se prekine da bi predupredio prepunjavanje punjive baterije.
KAKO SE MOŽE IZRAČUNATI POTREBNO VREME PUNJENJA?
Vreme punjenja se jednostavno računa pomoću sledeće formule: vreme punjenja (h)=(kapacitet punjive baterije (mAh) x 1,4)/ jačina struje punjenja (mA)
Primer:
Kapacitet punjive baterije = 2100mAh (AA punjiva baterija)
Jačina struje punjenja punjača = 380 mA
Vreme punjenja = (2100 mAh x 1,4)/380 mA = oko 7,7 sati
DA LI DOLAZI DO PROBLEMA PRILIKOM PUNJENJA STARIH PUNJIVIH BATERIJA PUNJAČEM ZA BRZO PUNJENJE?
Punjači za brzo punjenje se odlikuju veoma kratkim vremenom punjenja, jer koriste veliku jačinu struje. Zbog sigurnosti, važno je da se samo potpuno ispravne i neoštećene punjive baterije, sa „normalnim“ ponašanjem tokom punjenja, pune ovakvim punjačima. Ovakvi slučajevi su uzeti u obzir i testirani na VARTA punjačima za brzo punjenje.
KAKO RADE PUNJAČI SA VREMENSKIM ISKLJUČIVANJEM?
Neki jednostavniji i samim tim jeftiniji punjači imaju ugrađen samo tajmer (elektronski vremenski prekidač) i isključuju se kad istekne podešeno vreme. To znači da treba voditi računa o potrebnom vremenu punjenja punjivih baterija koje je navedeno u korisničkom uputstvu (po isteku navedenog vremena izvaditi bateriju iz punjača). Potrebno vreme punjenja za punjive baterije različitih kapaciteta se može odrediti proporcionalno ili izračunati putem formule. Ako je punjač isključen iz napajanja, a zatim ponovo uključen, tajmer se restartuje i počinje proces punjenja od početka. Može da se desi da za punjive baterije većeg kapaciteta proces punjenja treba ponoviti.
ŠTA TREBA UZETI U OBZIR PRILIKOM PUNJENJA PUNJAČEM ZA VEOMA BRZO PUNJENJE SA LCD EKRANOM?
Prilikom upotrebe punjača sa veoma jakom strujom punjenja (vreme punjenja kraće od 30 minuta), važno je uzeti u obzir da će punjive baterije biti gotovo potpuno napunjene u veoma kratkom vremenskom periodu i da su odmah spremne za ponovnu upotrebu. Da bi ste potpuno napunili bateriju, jednostavno ostavite punjač priključen još nekoliko minuta (impulsno punjenje).
ŠTA JE IMPULSNO PUNJENJE?
Impulsno punjenje je punjenje malom jačinom struje (dopunjavanje) posle završetka glavnog procesa punjenja.
PUNJIVE BATERIJE SE ZAGREVAJU TOKOM PROCESA PUNJENJA. DA LI JE TO NORMALNO?
U zavisnosti od jačine struje, punjive baterije će se zagrevati tokom, a najviše na kraju procesa punjenja. To je normalno i nema razloga za zabrinutost.
Ipak, ako se punjive baterije previše zagrevaju ili počnu da se prave mehurići na etiketi baterije, to je znak da je previše napunjena. To se može desiti pri korišćenju jednostavnih punjača, koji nemaju ugrađenu zaštitu za ovakve slučajeve. U tom slučaju, treba da prekinete punjenje i proverite uslove i vreme punjenja baterije, kao i da pročitate informacije iz uputstva za upotrebu.
DA LI KLASIČNE ALKALNE BATERIJE MOGU DA SE PUNE?
Ne. Klasične baterije nisu predviđene za punjenje. Punjenje može prouzrokovati curenje kao i povećan rizik po vašu bezbednost, i zato klasične baterije nikada ne treba puniti.
DA LI MOGU DA PUNIM NiCd (NIKL-KADMIJUM) PUNJIVE BATERIJE PUNJAČEM ZA NiMH (NIKL-METAL HIDRID) PUNJIVE BATERIJE?
Teoretski je moguće, ali NiCd punjive baterije, koje su inače izbačene iz upotrebe već duže vreme, imaju mnogo manji kapacitet od trenutno raspoloživih NiMH punjivih baterija.
DA LI BRZO PUNJENJE SKRAĆUJE RADNI VEK PUNJIVIH BATERIJA?
Iako postoji mogućnost da brzo punjenje NiMH baterija može neznatno da skrati njihov radni vek, to je više nego nadoknađeno time što ne morate stalno da sporo punite baterije. Sve dok se koriste odgovarajući punjači, većina NiMH baterija se može napuniti za manje od 20 minuta, bez ikakvih oštećenja i bez značajnog skraćenja radnog veka baterije.
DA LI JE POTREBNO DA NiMH BATERIJE BUDU POTPUNO ISPRAŽNJENE PRE PONOVNOG PUNJENJA?
Ne, ako punjač ima ugrađen minus Delta V prekidač ili ima temperaturni senzor, NiMH baterije se mogu puniti bez štetnih efekata, bez obzira na trenutnu napunjenost baterije.
KAKAV PUNJAČ JE POTREBAN ZA LOW SELF-DISCHARGE BATTERIJE?
Low self-discharge baterije (kao što su punjive VARTA READY TO USE batterije) se mogu puniti bilo kojim kvalitetnim VARTA NiMH punjačem.
DA LI SE STARE I NOVE BATERIJE MOGU PUNITI ISTOVREMENO POMOĆU ISTOG PUNJAČA?
Ako vaš punjač ima funkciju pojedinačnog punjenja (puni svaku bateriju posebno - ne u paru), onda da, stare i nove baterije mogu biti punjene istovremeno. U svakom drugom slučaju, punjenje u paru će dovesti do nejednakog stepena napunjenosti baterija.
KAKVA JE RAZLIKA IZMEĐU POJEDINAČNOG I PUNJENJA U PARU?
Punjenje u paru znači da se pune 2 ćelije povezane serijski. Da bi započeo proces punjenja obe ćelije moraju biti na svom mestu. Obratite pažnju da obe baterije budu istog kapaciteta i stepena napunjenosti, da bi se izbeglo prepunjivanje ili nedovoljna napunjenost. Punjači sa pojedinačnim punjenjem svaku bateriju pune zasebno.
KOJI PUNJAČI OMOGUĆAVAJU POJEDINAČNO PUNJENJE BATERIJA?
Funkciju pojedinačnog punjenja baterija imaju VARTA LCD Ultra Fast Charger i LCD Smart Charger.
KOLIKO ČESTO TREBA KONDICIONIRATI PUNJIVE NiMH BATERIJE?
Nove punjive NiMH baterije nije potrebno kondicionirati (ciklični proces punjenja i pražnjenja). Ali kondicioniranje može da pomogne vašim starim baterijama, koje su počele da gube performanse. Takođe, može da pomogne da se „pokrenu“ baterije na koje su pri kraju radnog veka, tako da iz njih izvučete što je više moguće. VARTA Ultra Fast Charger ima ovu funkciju, na primer.
ŠTA PREDSTAVLJA KONTROLA TEMPERATURE?
Senzor meri temperaturu punjive baterije tokom punjenja. Ako temperatura premaši maksimalni definisani nivo, punjač se automatski isključuje.
ŠTA JE MINUS DELTA V (-DV)?
To je metod automatskog prekidanja procesa punjenja, koji koristi činjenicu da se napon punjive baterije neznatno smanji u tenutku kada je baterija potpuno napunjena.
DA LI VARTA PUNJAČI MOGU DA SE KORISTE ŠIROM SVETA?
Punjači sa opsegom napajanja od 110 do 240 V se mogu koristiti širom sveta.
Portable Power
KOJI UREĐAJI SE MOGU PUNITI POMOĆU EKSTERNE BATERIJE?
Svaki uređaj koji se puni putem USB kabla se može puniti i pomoću eksterne baterije.

KAKO SE PUNI EKSTERNA BATERIJA?
Eksterna baterija se može puniti uz pomoć bilo kog izvora napajanja koji ima USB konektor. To mogu biti (ovo nije ceo spisak) adapteri napona sa USB konektorom, adapteri napona za kola sa USB konektorom, čak i druge eksterne baterije.

KAKO TREBA SKLADIŠTITI EKSTERNU BATERIJU?
Eksterne baterije se skladište na suvom mestu, na temperaturi od 0 - 40°C (idealno 20°C). Skladištite eksternu bateriju napunjenu sa minimun 40 - 50%  njenog kapaciteta, jer će tako duže trajati.

KAKVE ĆELIJE SE KORISTE U EKSTERNIM BATERIJAMA?
Za eksterne baterije se najčešće koriste Litijum-jon (Li-Ion) ili Litijum-polimer (Li-Po) ćelije.

ŠTA ZNAČE INPUT I OUTPUT CIFRE U OPISU PROIZVODA?
Input (ulaz) se odnosi na napon (V) i jačinu struje (A) potrebne za punjenje eksterne baterije. Output (izlaz) se odnosi na izlazni napon (V) i maksimalnu jačinu struje (A) raspoložive za punjenje drugih uređaja.

ŠTA ZNAČI „mAh“?
„mAh“ je skraćenica od „milli-Amps per hour“ (miliAmpera po satu) i ta vrednost pokazuje kapacitet unutrašnjih ćelija u eksternoj bateriji. Na primer:  6000 mAh znači da će baterija davati struju jačine 6000 miliAmpera tokom jednog sata.

ZAŠTO EKSTERNA BATERIJA IMA ULAZNI I IZLAZNI KONEKTOR?
Ulazni konektor je za punjenje eksterne baterije, a izlazni za punjenje prenosnih uređaja.

KAKVI KABLOVI SU POTREBNI ZA PUNJENJE TELEFONA ILI TABLETA?
To zavisi od konektora za napajanje na uređaju koji se puni. Na primer: mikro USB (Samsung i mnogi drugi),  Lightning (isključivo Apple) ili USB tip C konektor.

KOJI TIP KABLOVA SE KORISTI ZA PUNJENJE EKSTERNE BATERIJE?
Većina eksternih baterija se može puniti USB kablovima od tipa A do Micro USB-a. U zavisnosti od tipa eksterne baterije mogu se koristiti i USB kablovi od tipa A do tipa C.

KAKO FUNKCIONIŠE BEŽIČNO PUNJENJE?
Punjač ima kalem predajnik, a mobilni telefon ima kalem prijemnik. Kada su dva kalema blizu jedan do drugog, energija se prenosi putem magnetnog polja.

DA LI MOGU DA UNESEM MOJU EKSTERNU BATERIJU U AVION?
Neki modeli eksternih baterija mogu biti uneti u avion. Moraju biti odloženi u ručnom prtljagu i njihiva snaga ne sme da prelazi 100Wh. Pošto nema jasnih pravila, većina aviokompanija prati preporuke IATA (Međunarodna asocijacija za vazdušni prevoz). Ako želite da budete potpuno sigurni da li možete poneti eksternu bateriju, treba da pogledate propise o prtljagu izabrane aviokompanije ili da se raspitate na aerodromu.

DA LI EKSTERNE BATERIJE IMAJU „MEMORIJSKI“ EFEKAT?
Eksterne baterije koriste Litijum-Polimer ili Litijum-Jon battery ćelije, koje nisu podložne bilo kakvom „memorijskom“ problemu.

DA LI JE NORMALNO DA SE EKSTERNA BATERIJA ZAGREVA TOKOM UPOTREBE?
Da, pri normalnoj upotrebi dolazi do blagog do umerenog zagrevanja. Preporučeno je punjenje / pražnjenje eksterne baterije na otvorenom prostoru i prekid punjenja / pražnjenja ako počne previše da se zagreva.

ŠTA PREDSTAVLJAJU INPUT (ULAZ) I OUTPUT (IZLAZ)?
Ulaz  (Input) označava napon i jačinu struje potrebne za punjenje eksterne baterije. Izlaz (Output) označava napon i maksimalnu jačinu struje raspoložive za punjenje uređaja.

ZAŠTO EKSTERNA BATERIJA NE MOŽE DA PUNI MOJ TABLET?
Ako eksterna baterija ne daje dovoljnu jačinu struje, za punjenje tableta će biti potrebno veoma dugo vreme. Preporučuje se da se za punjenje tableta koriste eksterne baterije koje imaju jačinu izlazne struje minimum 2,1A.

DA LI EKSTERNA BATERIJA VELIKOG KAPACITETA BRŽE PUNI TELEFON OD EKSTERNE BATERIJE MALOG KAPACITETA?
Ne, vreme punjenja zavisi od jačine izlazne struje, a ne od kapaciteta eksterne baterije.

KAKO DA PRODUŽIM RADNI VEK MOJE EKSTERNE BATERIJE?
Da bi ste produžili radni vek baterije, molimo vas da je potpuno napunite pre upotrebe. Izbegavajte skladištenje eksternih baterija u previše toplom ili hladnom okruženju. Uvek skladištite vašu eksternu bateriju napunjenu do 40 - 50% kapaciteta. Na skladištite potpuno prazne eksterne baterije, jer će to dovesti do smanjivanja kapaciteta ili potpunog prestanka funkcionisanja eksterne baterije.

Posebne Baterije
KORISTIM BATERIJE DRUGOG PROIZVOĐAČA, KAKO DA PRONAĐEM VARTA EKVIVALENT?
Možete ukucati tip baterije (broj ugraviran na telu baterije ili upisan na omotu) u opciju za pretragu ovde da pronađete odgovarajuću VARTA bateriju.


KAKO DA PRONAĐEM POTREBAN TIP BATERIJE ZA MOJ UREĐAJ?
Proizvođač određuje tip baterije potreban za napajanje uređaja. Obično je potrebna veličina baterije označena u uputstvu za upotrebu uređaja ili čak na samom uređaju. Većina dugmastih baterija ima oznaku (tip baterije) ugraviranu na površini baterije, na primer CR 2032 ili V 377 (ili šifru proizvođača).

ŠTA URADITI AKO VAŠE DETE PROGUTA DUGMASTU BATERIJU?
Ako dođe do gutanja baterije, odmah potražite medicinsku pomoć. Ne dozvolite vašem detetu da jede i pije dok rendgenski snimak ne pokaže da li je baterija još uvek u organizmu. Ako još uvek imate pakovanje od baterije ili uređaj u kome se koristi, ponesite to sa sobom. To će pomoći doktoru da identifikuje tip baterije i hemijski sadržaj. Posetite sajt za sigurno korišćenje dugmastih baterija Button Battery Safety: http://buttonbatterysafety.com/
Baterijske lampe
ŠTA JE TO ANSI?
ANSI je skraćenica od American National Standard Institute (Američki nacionalni institut za standardizaciju). Ovaj institut određuje vodeće svetske standarde za baterijske lampe, sa preciznim definicijama naziva, pravilima označavanja i metodama testiranja za merenje relevantnih parametara karakteristika prenosnih svetiljki i samim tim omogućava lakše poređenje pojedinih performansi.

ŠTA PREDSTAVLJA KOLIČINA EMITOVANE SVETLOSTI?
Količina emitovane svetlosti je mera ukupne količine celokupne emitovane svetlosne energije. Predstavljena je jedinicom lumen (skraćenica „lm“ na VARTA pakovanjima).

KAKO SE MERI PREDVIĐENO VREME RADA?
Predviđeno vreme rada (skraćenica „h“ na VARTA pakovanjima) je period vremena od početne vrednosti količine emitovane svetlosti (30 sekundi od uključivanja baterijske lampe sa novim baterijama) do pada te vrednosti na 10%.

KAKO SE MERI DOMET SVETLOSNOG SNOPA?
Domet svetlosnog snopa je maksimalna udaljenost na kojoj svetlosni snop ima jačinu od 0,25 luksa. Izražava se u metrima (skraćenica „m“ na VARTA pakovanjima) i meri se luksmetrom (merač jačine svetlosti).

KAKVA JE RAZLIKA IZMEĐU JEDINICA LUMEN, LUKS I VAT?
Lumen (skraćenica „lm“) je merna jedinica kojom se označava ukupna količina svetlosti emitovane iz svetlosnog izvora. Grubo se može reći da, što ima više lumena, svetlost je sjajnija. Luks je merna jedinica kojom se označava količina emitovane svetlosti na datom području. Jedan luks je ekvivalentan jednom lumenu po kvadratnom metru. Vat je merna jedinica kojom se označava koliko energije troši uređaj ili sijalica, a ne koliku količinu emitovane svetlosti (lumena) daje.

ŠTA PREDSTAVLJA OTPORNOST NA UDARCE?
Otpornost na udarce predstavlja fizičku izdržljivost naših baterijskih lampi. Meri se stepen do koga su prenosne svetiljke otporne na oštećenja izazvana padom na čvrstu površinu. Standardna visina pada za naše lampe je minimum 1 metar, ali mnoge naše lampe se testiraju padom sa veće visine (do 9 metara, u zavisnosti od tipa svetiljke, što je naglašeno na stranicama sa detaljnim karakteristikama uređaja). Na testiranim uređajima ne sme biti nikakvih oštećenja i moraju potpuno ispravno da funkcionišu.

ŠTA PREDSTAVLJA SKRAĆENICA IP?
IP je skraćenica od Impact Protection (Stepen zaptivenosti, npr. IPX4). Ove oznake se koriste za označavanje nivoa efikasnosti zaštite kućišta elektronskih uređaja od prodora čvrstih tela (alat, prašina, itd.) i tečnosti i definisan je međunarodnim standardom.

KAKVA JE RAZLIKA IZMEĐU VODOOTPORNO I OTPORNO NA KVAŠENJE?
Vodootporan (Waterproof) znači da baterijska lampa može biti potopljena do naznačene dubine (npr, IPX7 - potopljena do dubine od 1m tokom 30 minuta). Otporno na kvašenje (Water resistant) znači da je baterijska lampa zaštićena od prskanja vodom (npr, IPX4).

MOGU LI ZA BATERIJSKE LAMPE DA KORISTIM BATERIJE KOJE NE PROIZVODI VARTA?
Da, baterije drugih proizvođača se mogu koristiti u VARTA baterijskim lampama. Ipak, za garantovanu količinu emitovane svetlosti, predviđeno vreme rada i domet svetlosnog snopa, preporučene su VARTA baterije.

ŠTA ĆE SE DESITI AKO NAOPAKO UBACIM BATERIJE?
Ako naopako ubacite baterije u uređaj, može se desiti da baterijska lampa uopšte ne radi. Takođe se može desiti da, lampa radi ali nedugo zatim prestane da radi ili se smanji jačina svetlosnog snopa. U tom slučaju proverite da li su baterije pravilno ubačene.

DA LI SU VARTA BATERIJSKE LAMPE SIGURNI I BEZBEDNI UREĐAJI?
Da, sve VARTA baterijska lampe imaju CE sertifikat, što znači da su testirane po svim propisanim evropskim standardima. Mi sarađujemo sa međunarodnim institutima, kao što su TÜV, Intertek i SGS, da bi smo naše proizvode testirali prema evropskim standardima. Ali, čak i najbezbedniji uređaj nije zaštićen od pogrešne upotrebe.

KOJE SU PREDNOSTI LED SIJALICA?
LED sijalice imaju niz prednosti u odnosu na sijalice sa užarenim vlaknom. Imaju ekstrmno dug životni vek i praktično su neuništive. Pored toga, energetski su mnogo efikasnije, jer daju veću količinu emitovane svetlosti uz manji utrošak energije. I na kraju, LED sijalice emituju čistu belu svetlost.

DA LI JE POTREBNO MENJATI LED SIJALICE, I DA LI PREGOREVAJU KAO OBIČNE SIJALICE?
LED sijalice nije potrebno menjati zato što je predviđeni radni vek  LED sijalica visokih performansi (High Performance) oko 50.000 sati, a za LED sijalice od 5mm predviđeni radni vek je čak 100.000 sati.

KAKVE LED SIJALICE SE KORISTE U VARTA BATERIJSKIM LAMPAMA?
VARTA koristi različite tipove LED sijalica, u zavisnosti od vrste svetla koje emituju. Mi koristimo standardne LED sijalice od 5mm, koje su praktično neuništive i vrlo otporne na udarce, i LED sijalice visokih performansi (High Performance), koje imaju iste kvalitete kao i standardne, ali usled poboljšanih materijala i većeg čipa, daju veću količinu emitovane svetlosti (npr, LED sijalice proizvođača Cree ili Samsung).

ŠTA JE COB LED?
COB je skraćenica od Chips on Board (čipovi na ploči). Za COB LED sijalice, više zgusnutih LED čipova se postavlja na jedan sklop. Kada se uključi, izgleda kao svetlosni panel. Njegova prednost je veoma velika količina emitovane svetlosti sa male površine.

DA LI GARANCIJA OD 3 GODINE NA VARTA BATERIJSKE LAMPE VAŽI I ZA BATERIJE I LED SIJALICE?
Imajući u vidu rok trajanja baterija, koji je odštampan na omotu baterije (npr, za alkalne baterije 10 godina), za baterije ne važi garancija od 3 godine, jer imaju dužu garanciju. LED sijalice visokih performansi (High performance) imaju predviđeni rok trajanja od 50.000 sati, a LED sijalice od 5 mm čak 100.000 sati. To znači da nema potrebe za njihovom zamenom tokom prdviđenog radnog veka svetiljke.

DA LI VARTA BATERIJSKE LAMPE IMAJU INDIKATORE ZA NIZAK NIVO BATERIJE, I AKO IMAJU, KAKO ONI RADE?
Neki od naših vrhunskih modela baterijskih lampi imaju indikator niskog nivoa baterije. Indikator može biti LED lampica plave ili crvene boje, ugrađena u kućište lampe, koja blinka kada baterija dostigne nizak nivo (npr, naša punjiva Night Cutter baterijska lampa) ili glavna LED sijalica bljesne nekoliko puta kada baterija dostigne nizak nivo (npr, naša  High Optics baterijska lampa).

KOJA JE PREDNOST MUTNOG STAKLA NA SVETILJKAMA JAVNE RASVETE?
Mutna stakla se naročito koriste za ulične svetiljke i lampe i sa njima se postiže idealno rasipanje svetla. Takođe, mutno staklo sprečava blještanje svetlosti, koje može da iritira.

DA LI SE PUNJIVE BATERIJE MOGU KORISTITI ZA BATERIJSKE LAMPE?
Baterijske lampe se mogu napajati samo baterijama koje imaju odgovarajući napon, a on je naznačen na pakovanju uređaja (npr, 1,2 - 1,5 V), tako da mi preporučujemo da uvek proverite informacije koje postoje na pakovanjima uređaja. Recimo, Li-jon punjive baterije imaju veći napon i mogu biti neodgovarajuće za upotrebu u baterijskim lampama.
ŠTA PREDSTAVLJA FSC LOGO?
FSC je skraćenica od Forest Stewardship Council (Savet za upravljanje šumama). FSC logo označava da papir upotrebljen za pakovanje uređaja potiče iz šuma kojima se odgovorno i održivo upravlja.

VAŠE PITANJE

Opciono: Poslaćemo Vam odgovor na ovu email adresu
Obavezna polja