Koristimo kolačiće kako bismo Vam omogućili najbolje iskustvo na našem sajtu. Razgledanjem naše stranice prihvatate upotrebu kolačića.
Dozvoli upotrebu kolačića Isključi kolačiće
Naša politika o kolačićima
Dozvoli upotrebu kolačića za bolje iskustvo Dozvoli upotrebu kolačića Naša politika o kolačićima

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Mi u kompaniji VARTA vodimo računa o potrebama svojih kupaca i o planeti štiteći životnu sredinu i suočavajući se sa svojom odgovornošću prema prirodi. Kompanija je potpuno posvećena održivosti u svim oblastima. Ovo uključuje ekološki razvoj, ekološku proizvodnju, bezbedne i dugotrajne baterije, kao i efikasno recikliranje baterija. U kompaniji VARTA, održivost počinje sirovim materijalima zbog čega je izbegavanje nepotrebnog transporta krucijalno za nas.

PIONIRI U RAZVOJU

U kompaniji VARTA kompletan asortiman potrošačkih baterija je prešao na proizvode bez žive pre mnogo godina. Naš prioritet je da uticaj na životnu sredinu svedemo na minimum korišćenjem inovativnih i integrisanih procesa upravljanja. Pronalaženje ekoloških rešenja za celokupan radni vek baterije, kao i težnja za održivom razmenom sa svim relevantnim partnerima kao što su naši kupci i dobavljači nam je važno.

ODGOVORNA PROIZVODNJA

Tokom proizvodnje, oslanjamo se na progresivnu tehnologiju sa procesima usmerenim na uštedu resursa i podsticanje ekološke održivosti. Smisao odgovornosti zaposlenih u kompaniji VARTA stoga igra glavnu ulogu. Zbog toga obaveštavamo i podržavamo svoje zaposlene, kao i dobavljače, o temama u vezi sa zaštitom životne sredine. Osim toga, zahtevamo od svojih saradnika po ugovoru širom sveta da postupaju u skladu sa našim smernicama. Redovnim praćenjem našeg sistema za ekološko upravljanje, težimo da kontinuirano unapređujemo zaštitu životne sredine.

Bezbedne i dugotrajne baterije

Neprekidnim usavršavanjem kapaciteta naših baterija, za budućnost smanjujemo količinu potrošenih baterija na minimum, čime možemo uštedeti dragocene resurse. Međutim, i najdugovečnije baterije se u jednom trenutku moraju zameniti novim. Zbog toga smo se naročito posvetili reciklaži starih baterija. VARTA je priključen profesionalnim sistemima preuzimanja starih baterija širom Evrope, koji, između ostalog, pružaju i opsežne informacije o reciklaži baterija.


ODLAGANJE BATERIJA

Materijali elektronskih uređaja, punjivih i potrošačkih baterija se moraju sakupiti i reciklirati. Samo ovo znatno štedi vredne sirove materijale i štiti životnu sredinu na održiv način. U principu, moguće je reciklirati sve potrošačke baterije. Od 2008. godine, EU direktiva 2006/66/EC je postala obavezujuća za sve zemlje članice Evropske unije sa ciljem stope sakupljanja od 45% do septembra 2016. Korišćene i punjive baterije se mogu odložiti ovde u kompaniji VARTA, u radnjama, kao i na mestima za sakupljanje komunalnog otpada, kao što su lokacije za sakupljanje gradskog otpada ili centri za reciklažu.

Naš cilj je održanje životne sredine

Organizacija EPBA sa sedištem u Briselu nastoji da predstavlja interese proizvođača baterija, proizvođača uređaja koji koriste baterije i maloprodaje.

PREUZIMANJA

Preuzmite dodatne i detaljne informacije o smernicama kompanije VARTA.